Project designed for the 10th edition of a nationwide student’s competition entitled ‘Acupuncture of the city’, organised by the magazine ‘Architektura – Murator’. The idea was to find an answer for two problems: 1. the breakdown and depopulation of the nowadays city center 2. the aggressiveness and effrontery of comercials (bill-boards, posters, sign-boards). Collaboration – Dagmara Pawłowska (IAU student).

 

  

Board 1                 Board 2

 

   Commercials in a city.

 

         Projekt zrealizowany na X-edycję ogólnopolskiego konkursu studenckiego ‘Architektury-Murator’ pt. Akupunktura Miasta. Pomysł na tę pracę łączy w sobie próbę odpowiedzenia na dwa problemy – 1. opuszczenie i upadek centrum współczesnego miasta,  i 2. agresywność i nachalność reklam (billboardów, plakatów itd.)  Jest próbą połączenia promocji pustych i niezagospodarowanych działek w centrum miasta dzięki umieszczanej w nich reklamie, oraz zwrócenia uwagi na zaśmiecenie krajobrazu miasta przez umieszczanie reklam i szyldów na fasadach budynków w niekontrolowany sposób. Współpraca – Dagmara Pawłowska (studentka PŁ i IAU).

Advertisements