Arrangement of an interior of  an apartment, located in a spinning mill of a manufacturer Markus Silberstein, in Łódź. Monumental and postindustrial building was adapted for the housing apartments. The main rule was to leave an open-space floor. It led to making of a single-space flat (with 5 steel pilars), where only bedroom and bathroom were isolated by walls. The distinctive elements are kitchen, divisions of floor-areas, and the fireplace with its popart pattern. The old elements like big windows and painted-gray brick walls, are the evidences of the indusrial character of this interior.  

 

 

     

Model                    Model                    Model                    

  Rendering 

 

 the Spinning Mill of M.Silberstein Factory

 

 

 

          Projekt obejmuje aranżację wnętrza budynku starej przędzalni Markusa Silbersteina przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Zabytkowy poprzemysłowy obiekt został tu adaptowany na funkcje mieszkalne. W tym projekcie jednego mieszkania główną zasadą było pozostawienie wolnego planu. Powstało jednoprzestrzenne wnętrze, w którym wydzielono ścianami jedynie łazienkę oraz sypialnię. Wyróżniające elementy to kuchnia, rysunek posadzki, oraz ozdoba salonu – kominek z nadrukiem popartowym. Natomiast elementy stare świadczące o przemysłowym charakterze mieszkania to wielkie okna, oraz pomalowane na szaro ceglane mury.

Advertisements