3rd Prize in the competition for a design of elevation of mansion house,  located in the urban plan for the new center of Łódź (designed by Rob Krier). The competition took place during february 2008.
          The idea of this particular design is to make references with the composition and style of the nineteenth century mansion houses, with the use of contemporary methods, materials and technology. That is why this design has two different ‘faces’ – one new and one ‘past-like’.      

 Łódź is a city of an interesting history of the nineteenth century industrial evolution, and a city of a very clear urban growth, with its highest level during the turn of XIX th and XX th century. This was the time, when all of the greatest mansion bulidings located in nowadays city center, were built. Since then and after the world wars, due to the modern and socialist architectural trends of the last century, the character and the true identity of Łódź is being lost.

 

   Renderings

 

          Ideą projektu elewacji jest nawiązanie do kompozycji oraz stylistyki dawnych budynków śródmiejskich przy użyciu nowoczesnych materiałów oraz technologii. Tym samym elewacja dzięki systemowi paneli (służących jako okiennice), posiada dwa oblicza – nowe i ‘dawne’.

          Łódź to miasto o interesującej historii dziewiętnastowiecznego rozwoju przemysłowego, oraz o bardzo czytelnej drodze rozwoju urbanistycznego, którego szczyt przypadł na przełom wieków XIX i XX. To właśnie z tamtego okresu możemy podziwiać do dziś najwspanialsze łódzkie kamienice. Niestety czasy powojenne (od 1945 – ) oraz dwudziestowieczne nurty, jak modernizm, socjalizm itd., sprawiły iż zaciera się charakter oraz tożsamość architektoniczno-urbanistyczna Łodzi. 

 

 

Advertisements