‘New Weaving Mill’ is an existing building, which was constructed in 1899, and is a part of postindustrial heritage of Łódź (Lodz, Poland), it creates the identity of this city. It is a relic of the textile industry, that was present here at its best in the years 1821-1914. The project was probably designed by a latvian architect P.Rübesahm.

         The conservation and adaptation of this building was a huge challenge mainly due to the enormous size of it. The main design aims were settled after particular historical, monument values, landscape and communication analisyses. Collaboration – Arkadiusz Sarlej (IAU student). The project was done in autumn 2006.

    The Analisyses

     Renderings

     The Site

 

         ‘Nowa Tkalnia’ to budynek wzniesiony w roku 1889, który jest jednym z wielu zabytków postindustrialnych w Łodzi, i tworzy tożsamość tego miasta. Był w stanie pomieścić 1914 krosien mechanicznych poruszanych maszyną parową o sile 1200. Projekt budynku wykonał zapewne łotewski architekt z Rygi, Paweł Rübesahm.

Projekt konserwacji oraz adaptacji budynku, był sporym wyzwaniem z uwagi na wielkość oraz rozległość całej budowli. Wytyczne projektowe zostały ustalone po szczegółowych analizach historycznych, walorów zabytkowych, krajobrazowych, komunikacyjnych itd. Współpraca – Arkadiusz Sarlej (student PŁ i IAU).

 

 

 

 

 

 

Advertisements