The theme of this particular design is the revaluation of a textile-mill area, that is located in the heart of small industrial town Pabianice (Poland). The idea is focused to create a mixture of different functions in the monumental and industrial surrounding, that is meant to become a new cultural-leisure-buisness centre of the city. The huge urban concept consists of: hotel, concert hall, small housing estate, shoping centre, restaurants and bars, museum, musical academy, swimming pools, spa, big volume car parkings, office buildings, sports and recreational areas (water-pond and park). Unfortunately the restructuring of this kind of historical areas lead to difficult compromises. Very often because of new functions and needs, some of the old and still valuable buildings have to be demolished, what can lead to the loss of the character of the place. In this project we tried to avoid this problem. Collaboration – Dagmara Pawłowska (IAU student). The project was made in spring 2007.

 

    the Urban Plan

.

 

    the Site

.

          Tematem tego projektu jest rewitalizacja starego obszaru przemysłowego (zakładu włókienniczego), zlokalizowanego w centrum miasta Pabianic. Intencją było stworzenie mieszanki funkcji w otoczeniu przemysłowych zabytków, która stanie się nowym centrum kulturalno-handlowo-biznesowym miasta. Ogromny obszar składa się z: hotelu, sali koncertowej, mini-osiedla mieszkaniowego, centrum handlowego, lokali gastronomicznych, muzeów, szkoły muzycznej, basenów, spa, parkingów kubaturowych, biurowców, terenów rekreacyjnych (parki i stawy). Projekt zaowocował powstaniem mikstury części najbardziej wartościowych obiektów przemysłowych oraz koniecznej nowej architektury. Niestety przekształcenia tego typu wartościowych historycznie terenów, prowadzą do osiągnięcia trudnych kompromisów. Często poprzez wprowadzanie nowej architektury i funkcji, doprowadza się do wyburzenia starej zabudowy, co może doprowadzić do zatracenia charakteru miejsca. W tym projekcie staraliśmy się uniknąć podobnego efektu. Współpraca – Dagmara Pawłowska (studentka PŁ i IAU).   

Advertisements