During July 2008 participation in an international course for architecture students, called ‘Urban Strategies’ and organised by ‘NeA – estudio de arquitectura’ in Valencia, Spain. The theme of this year’s summerworkshop was ‘Peripheral Challenges’, derived from the proposed metropolitan development masterplan for Valencia. It dealt with the reconciliation of the different architectural and urban planning challenges around the municipal area of Valencia, in context of its integration with the surrounding metropolitan area and the recent preliminary version of the ¨Revision¨ of its general plan. During this three weeks students of architecture from 8 different countries: Italy, Poland, Germany, France, Turkey, Saudi Arabia, Argentina, and finally, Spain, have participated. It was fruitful period, which produced six different design approach. Below you can see some of materials from the workshop.

 Workshop’s poster.

  Final project boards.

 Project site – ‘La Punta’, Valencia.

   Images of Valencia.

  Images of Valencia.

      Podczas lipca 2008 udział w pierwszy warsztatach międzynarodowych dla studentów architektury, organizowanych przez ‘NeA – Office for Architectural Networking’, w Walencji, Hiszpania. Tematem tegorocznych warsztatów były ‘Peripheral Challenges’, a praca uczestników polegała na zmierzeniu się z zagospodarowaniem trudnych terenów podmiejskich, ktróch przeznaczenie zostało już określone w nowym planie zagospodarowania miasta Walencji z roku 2008. W trakcie trzech tygodni studenci z ośmiu państw, Włoch, Polski, Niemiec, Argentyny, Arabii Saudyjskiej, Francji, Turcji oraz Hiszpanii zdołali stworzych pięć interesujących projektów, które skutecznie odpowiadały na zadane problemy.

Advertisements