Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – 2009).

     CP 2 en Ciruelos: Primary and infant-school.

     Spacial solutions that this project is aiming to achieve, should be percieved in the context of a concept: – the stereotomic space or ‘in between’ space as background, and mass as form of the project. The designed building is deprived of strong urban context, and stays strongly in contact with countryside landscape. For this reason one of the main inspirations for the form of  this project where rectangular haystacks, that are inseparable part of the rural areas.    

     There was a strong necesity to protect the project from overheating, and that is why there is applied a second facade which is binding together all first floor volumes. This provided a sense of unity to this design. The ‘second skin’ is a perforated wall which is placed at a certain distance from all of the other volumes.  Firstly – this allows the air to circulate all around the  ‘second skin’ and protects the whole building from hot temperatures.  Secondly – the perforations create various abilities to look through the wall and admire the surrounding landscape.

     Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos. Informacion en espanol en la pagina web:
 
www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ CP 2 en Ciruelos

18-blurred-copy

19-blurred-copy-2

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji (wrzesień 2008 – 2009).

     CP 2 en Ciruelos:
     Szkoła podstawowa i przedszkole.

     Rozwiązania przestrzenne do jakich dąży ten projekt, powinny być odbierane w kontekście idei: ‘przestrzeni pomiędzy’ jako tła oraz masy jako formy.

     Projektowany budynek jest pozbawiony silnego kontekstu urbanistycznego i pozostaje w głównym kontakcie z krajobrazem wiejskim. Z tego powodu  główną inspiracją dla stworzenia formy projektu były bale skoszonego siana, których prostopadłościenne kształty są nieodłączną cześcią tego miejsca.

     Istniała potrzeba ochronienia się od silnego nasłonecznienia, więc zastosowano w projekcie dodatkową fasadę obejmującą pierwsze piętra wszystkich brył projektu, co dodatkowo ujednoliciło cały budynek. Dodatkowa fasada jest perforwaną ścianą umieszczoną w pewnej  odległości od wszystkich brył, co zapewnia odpowiednie przewietrzanie i chroni przed nadmiernym nagrzewaniem klas. Ponadto perforacje umożliwiają rozmaite widoki na okalający wiejski krajobraz.

Advertisements