Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – 2009).

     CP Ponce de Leon:
     Special school for the disabled children.

     In this project an adequate distribution of main functions and mixing them with patios ventilating the whole building was essential. Strict design requirements led to creation of an attractive vertical construction. Proposed solution was meant to arrange, in its final shape, connection with urban net of the city, mainly owing to public space planned by the access zone of the project. Moreover the principal intention was to make projections that would favour integration of the pupils and the whole school community.

      Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos’. Informacion en espanol en la pagina web:
     
www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ CP Ponce de Leon

tomelloso-2a

003

tomelloso-5

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji (wrzesień 2008 – 2009).

     CP Ponce de Leon:
     Szkoła dla osób niepełnosprawnych.
 
     W tym projekcie szkoły, głównym motywem jest adekwatne rozmieszczenie i rozplanowanie funkcji połączone z pustkami które łączą się w przestrzenie przewietrzające budynek. Rygor wymagającego programu skłonił do stworzenia atrakcyjnej i nasyconej konstrukcjyjnym wyrazem formy. Zaproponowany obiekt w swoim kategorycznym kształcie, ma głównie służyć wytworzeniu relacji z urbanistyczną siatką miasta, między innymi dzięki przestrzeni publicznej zaplanowanej w przedpolu budynku. Ponadto główną intencją było takie ustawienie funkcji i programu, aby sprzyjał integracji uczniów oraz całej społeczności szkoły.

tomelloso-4

Advertisements