During august and september 2008 (22/08 – 06/09) participation and organization of the ‘XIVth International Design Seminar’ organised by IUSS Pavia and Technical University of Łódź (Politechnika Łódzka), entitled as usual ‘Urban culture and landscape renewal’. This year’s seminar theme was ‘Post-industrial challenges’, and it was organised in Lodz (Łódź), which is 3rd biggest city of Poland and used to be the biggest textile centre of the country since XIXth century. The international character of the seminar was provided by students and professors participating from four different countries: Poland, Italy, Tunisia and China.

The topic of this year’s project was transformation of a quarter of Lodz city, that incorporates post-industrial, housing, shopping and traditional market functions. The students’ attention was strongly focused at dealing with a monument located at the project site, which was 130 year old textile factory. It’s values and position at the project site were crucial for the designs. Below I would like to present some of the works and materials that appeared during the workshops. Please note that all of the projects were handdrawn – without usage of computers. This helped to create better discussion and flow of ideas between the students and professors.

 

 Bird’s eye view at the project site.

 Urban plan of the project site.

   The project site.

  Model of the textile factory.

  International character.

   Works & sketches.

   Sketches.

   Final models

     Podczas sierpnia i września (22/08 – 06/09) udział i pomoc w organizacji czternastych warsztatów międzynarodowych: ‘XIVth International Design Seminar’, których głównymi organizatorami były dwie szkoły: Politechnika Łódzka (Instytut Architektury i Urbanistyki) oraz IUSS Pavia (Włochy). Głównym motywem warsztatów jak zwykle była ‘Kultura urbanistyczna oraz odnowa krajobrazu’, a tematem ‘Wyzwania obszarów poprzemysłowych’. Warsztaty zostały zoorganizowane w Łodzi, a międzynarodowy charakter zapewniły ekipy studentów i profesorów z czterech państw: Polski (Łódź), Włoch (Mediolan, Piza, Pavia), Tunezji (Tunis) oraz Chin (Szanghaj).

     Tematem projektów było przekształcenie jednego z łódzkich kwartałów, w którego obrębie można wyróżnić funkcje poprzemysłowe, mieszkaniowe i handlowe. Uwaga uczestników została zwrócona szczególnie na konserwację i adaptację zabytkowego budynku fabryki włókienniczej mającej 130 lat. Jej walory i znaczenie dla miejsca miały kluczowy wpływ na kształt powstałych projektów.

     Powyżej zamieszczam obrazki z warszatów. Wszystkie prace wykonano ręcznie, co miało pomóc w nawiązaniu owocnej dyskusji wśród grup projektowych.

Advertisements