Project realised during practice at the NeA Architects office in Valencia (september 2008 – march 2009).

     The existing difference of ground levels gave us the key to resolve this project. While the first floor matches with organized row of volumes containing classrooms, the ground floor area is a carefully designed structure, which provides variety of passages and courtyards.

    The access zone is put on the axis, which is perpendicular to the existing part of  the school, and is placed at the lower level of the plot. The recreational zone for pupils, which is located at the higher level, is being planned until the boundary of the ground level difference.
 
    In this way, the groundfloor structure of estereotomic character, illuminated with various courtyards, is serving as a support for the two strong volumes (orientated south-west) overhanging the access zone.

     Este proyecto fue disenado durante practica en ‘NeA Arquitectos’. Informacion en espanol en la pagina web:                                       

www.nea-architects.com   proyectos/ edificios publicos/ IESO Alonso Quijada

esquivias-2

 

 

esquivias-1

     Projekt zrealizowany w trakcie praktyki dla pracowni architektonicznej NeA Arquitectos w Walencji  (wrzesień 2008 – marzec 2009).

     Istniejące różnice w poziomie terenu były kluczowe dla rozwiązania tego projektu.  Podczas gdy pierwsze piętro jest kontynuacją brył zawierających sale dla uczniów, parter i cały obszar pod pierwszym piętrem tworzy mieszankę przejść i małych dziedzińców, służących urozmaiceniu całej struktury i wynikających z dopasowania do terenu.

     Nowe wejście układa się według osi prostopadłej do starej części szkoły, oraz znajduje się na najniższym poziomie działki. Część rekreacyjna dla uczniów, która usytuowana jest na wyższym poziomie, zabudowuje działkę aż do granicy różnicy poziomów. W ten sposób, plan niższy o rozbudowanym charakterze, doświetlony przez kilka małych dziedzińców, służy jako podpora dla dwóch brył zorientowanych na południowy-zachód, które nadwieszają się nad proponowaną strefą wejścia.

Advertisements