Zajęcie 2-ego miejsca (nie przyznano pierwszej nagrody, a dwie równorzędne drugie nagrody) w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na Centrum Sportu Politechniki Łódzkiej. We współpracy z łódzką pracownią 3d Projekt, w zespole projektowym w skład którego weszli architekci:  Mariusz Wojtczak, Jakub Krzysztofik, Mariola Sałuda, Michał Karpiński, Piotr Cegielski oraz Izabela Markowska-Macegoniuk.

Linki:

 http://a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1650
 http://architektura.muratorplus.pl/konkursy/konkursy-polskie/centrum-sportu-w-lodzi,190_9765.htm

  

_________________________________________________________________________________________________________

2nd place (no 1st award given, but two equal 2nd awards) in a polish nationwide architectural competition for Sports Centre of Technical University of Lodz. In collaboration with lodz’s design office ‘3d Projekt’, and in a team of architects: Mariusz Wojtczak, Jakub Krzysztofik, Mariola Sałuda, Piotr Cegielski and Izabela Markowska-Macegoniuk.

Links:

 http://a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=1650
 http://architektura.muratorplus.pl/konkursy/konkursy-polskie/centrum-sportu-w-lodzi,190_9765.htm

Advertisements