This blog is a kind of a portfolio, through which I meant to present projects, photos, ideas, designs and other different works. Many of them are the result of an effort made at the university, some of the others show my own research and personal achievements. My name is Piotr Cegielski, and I’m studying at the final 5th year Architecture and Urban Planning at the Technical University of Łódź(Lodz) in Poland. In the field of architecture I am mainly interested in the great works of masters of architecture, but also as much in the contemporary and innovative ideas in connection with the historical context of a city. In the bigger urban scale, I consider as the most interesting the methods of restructuring historical city centers, or the ways of preserving them and finding the best possible connection with the contemporary changes. During the disigning I am trying to be guided by some basic rules like: utility, aesthetics (the usage of materials), proportions, context, and innovations. Most of the info placed at this blog will be written in english and some of them in spanish and polish.

.

 

          Este blog es un tipo de portfolio, en que quiero presentar mis proyectos, diseños, ideas, fotografías y otros trabajos diferentes. Muchos de estos son el efecto del esfuerzo que he hecho en la Universidad, pero otros muestran mis buscas personales y logros propios. Me llamo Piotr Cegielski, soy estudiante del quinto último año de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Técnica de Łódź (Lodz) – Politechnika Łódzka. En arquitectura en general me interesan los diseños distinguidos de los grandísimos maestros, pero también los proyectos contemporáneos y bravos en la combinación con el contexto histórico de la ciudad. En la escala urbanica – más granda, me interesan los remedios de restructuras centros históricos de nuestras ciudades, pero con respeto y sin innecesarios destrucciones. Cuando diseño siempre quiero que guiarse con estas reglas básicas: la utilidad (las funcionas diseñado bueno), estética (el uso de los materiales), las proporciónes, el contexto, y los innovationes.  La mayoría de los informaciones presentado en este blog van escritas en inglés, pero algunos también en polaco y español.

. 

 

          Ten blog jest rodzajem portfolio, w którym miałem zamiar zgromadzić własne projekty, fotografie, pomysły oraz inne prace. Wiele z nich są wynikiem pracy na studiach, a pozostałe pokazują własne poszukiwania. Nazywam się Piotr Cegielski, jestem studentem piątego roku na kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej. W architekturze najbardziej interesują mnie epickie dzieła wielkich mistrzów, ale również współczesne oraz odważne pomysły w połączeniu z historycznym kontekstem miasta. Dlatego też w większej skali, czyli urbanistycznej, najciekawsze są dla mnie sposoby przekształceń historycznych centrów miejskich, lub metody ich chronienia i zapewnienia jak najlepszej relacji ze współczesnymi zmianami. W projektowaniu staram się kierować zasadami: użyteczności (dobrze zastosowanej funkcji), estetyki (umiejętne zastosowanie materiałów), proporcji, relacji z otoczeniem (kontekst), oraz innowacji.  Większość informacji na blogu będzie po angielsku oraz niektóre po hiszpańsku i po polsku.