To view posts about my projects available on this site, please select Categories: Projects, at the left sidebar. This part of the blog contains not only Projects, but also posts about Workshops and Professional Experience (at architectural offices).

         Aby przeglądać wpisy dotyczące moich projektów, trzeba wybrać kategorie znajdujące się w kolumnie po lewej stronie.  Każdy z projektów jest przypisany odpowiedniej kategorii. Ponadto znajdują się tu informacje o warsztatach w których brałem udział oraz o dotychczasowych osiągnięciach w pracy zawodowej.